Privacyverklaring

Uitvaartzorg Maarten Dirkx kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Uitvaartzorg Maarten Dirkx, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Uitvaartzorg Maarten Dirkx verstrekt.

Uitvaartzorg Maarten Dirkx kan de volgende persoonsgegevens verwerken

  • Voor- en achternaam, geboortedatum en plaats van geboorte
  • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
  • Bedrijfsnaam of handelsnaam
  • Bedrijfsadresgegevens
  • Beeldmateriaal

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uitvaartzorg Maarten Dirkx verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Voor telefonisch en/of e-mail contact als u daarom verzoekt en indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
  • Het verzenden van facturen

Hoelang wij gegevens bewaren

Uitvaartzorg Maarten Dirkx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan wettelijk verplicht of wanneer er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Uitvaartzorg Maarten Dirkx verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Uitvaartzorg Maarten Dirkx worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Uitvaartzorg Maarten Dirkx gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Uitvaartzorg Maarten Dirkx te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Uitvaartzorg Maarten Dirkx heeft hier geen invloed op.

Uitvaartzorg Maarten Dirkx heeft Google geen toestemming gegeven om via Uitvaartzorg Maarten Dirkx verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google- diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Monique Wassenaar Uitvaart-dienstverlening. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar monique@uitvaart-dienstverlening.nl.

Uitvaartzorg Maarten Dirkx zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Uitvaartzorg Maarten Dirkx neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Uitvaartzorg Maarten Dirkx maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om veiligheid van uw gegevens te borgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Uitvaartzorg Maarten Dirkx verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Uitvaartzorg Maarten Dirkx via onderstaande gegevens:

maarten@maartendirkx.nl| 06-25026946 | Heksenwiellaan 116, 4823 HB  Breda